Інвестування у зростання

Інвестування у зростання — це інвестиційна стратегія, спрямована на збільшення капіталу інвестора.

Такі інвестиції дуже привабливі для багатьох інвесторів, тому що купівля акцій молодих компаній, які розвиваються, може забезпечити значний прибуток. Але такі організації є неперевіреними, тому досить ризикованими.

Інвестування у зростання протиставляється інвестуванню у вартість. Вартісне інвестування — це інвестиційна стратегія, що включає вибір акцій, які, очевидно, продаються за ціною нижчою від їхньої внутрішньої чи балансової вартості.

Інвестори в зростання зазвичай шукають інвестиції в галузі, які швидко ростуть (або ринки), де розробляються нові технології та послуги. Вони прагнуть отримати прибуток через приріст капіталу (на відміну від дивідендів), тому що більшість компаній, що ростуть, реінвестують свої доходи в бізнес, а не виплачують дивіденди акціонерам.

Ідея інвестицій у зростання полягає в тому, що компанія процвітатиме і буде розширюватись, а це призведе до підвищення цін на акції. Тому акції зростання можуть торгуватися з високим співвідношенням P/E (ціна/прибуток). На даний момент у компанії може не бути доходів, але вони з'являться в майбутньому (за рахунок патентів та впровадження технологій, що дозволяють випереджати конкурентів у своїй галузі).

Оскільки інвестори прагнуть максимізувати приріст капіталу, інвестування у зростання також називається стратегією зростання (приросту) капіталу.

Оцінка потенціалу зростання компанії

Інвестори зростання дивляться на потенціал зростання компанії або ринку. Абсолютної формули для оцінки цього потенціалу немає. Він вимагає індивідуальної інтерпретації, що базується на об'єктивних, суб'єктивних факторах та особистому судженні. В якості основи свого аналізу інвестори у зростання використовують певні методи та критерії (з урахуванням поточного становища компанії та історичних фінансових показників).

Загалом, при виборі компанії інвестори у зростання враховують п'ять ключових факторів:

  • Велике історичне зростання доходу.
  • Висока рентабельність.
  • Висока продуктивність.
  • ROE (висока рентабельність капіталу).
  • Велике зростання майбутнього прибутку.

Велике історичне зростання доходу. Компанії мають продемонструвати значне зростання прибутку за попередні 5-10 років. Зростання EPS (мінімального прибутку на акцію) залежить від розміру доходів компанії. Якщо вона показала хороше зростання в недавньому минулому, то, найімовірніше, продовжить зростати й надалі.

Висока рентабельність. Маржа прибутку компанії до вирахування податків розраховується шляхом відрахування всіх витрат з продажу (крім податків) та поділу на обсяг продажу. Це важливий показник, який слід враховувати, тому що компанія може мати фантастичне зростання продажу за умови низького приросту прибутку. Це вказує на те, що керівництво не контролює витрати та доходи. Загалом, якщо компанія перевищує середню норму прибутку до оподаткування за попередні п'ять років, вона є добрим кандидатом на зростання.

Висока продуктивність. Якщо акція не може подвоїтися за 5 років, вона не є акцією зростання. Щоб це сталося, темпи зростання повинні скласти 15%, що, безумовно, є реальним для молодих компаній, що розвиваються.

Висока рентабельність капіталу. Щоб показати інвесторам свою прибутковість компанії розраховують ROE (рентабельність власного капіталу). Це відбувається шляхом поділу чистого прибутку на власний капітал. Хороше практичне правило інвесторів — порівняти поточну ROE компанії з середньою п'ятирічною рентабельністю капіталу компанії та галузі. Стабільна або зростаюча ROE вказує на те, що менеджмент добре справляється з роботою, приносить дохід від інвестицій акціонерів та ефективно керуює бізнесом.

Велике зростання майбутнього прибутку. Оголошення про прибутки та збитки — це офіційна публічна заява про прибутковість компанії за квартал або рік. Саме на ці дані інвестори зростання звертають пильну увагу, намагаючись визначити, які компанії зростатимуть зі швидкістю вищою за середню порівняно з галуззю.

Деякі вважають інвестиції у зростання та вартісне інвестування діаметрально протилежними підходами. Інвестори у вартість шукають «цінні акції», які торгуються нижче їхньої внутрішньої або балансової ціни. А інвестори у зростання схильні ігнорувати стандартні індикатори, які можуть показати, що акції є переоціненими.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.