Висхідне інвестування

Висхідне інвестування – це інвестиційний підхід, який фокусується на аналізі окремих акцій і знижує значення макроекономічних і ринкових циклів. Тут інвестор акцентує увагу на конкретній компанії та її основних принципах, а не на галузі, в якій працює ця компанія, та економіці в цілому.

Висхідне інвестування змушує інвесторів враховувати в першу чергу мікроекономічні фактори, що включають загальний фінансовий стан компанії, аналіз фінансової звітності, пропоновані продукти, послуги, попит, пропозицію та інші індивідуальні показники корпоративної діяльності.

Як працює висхідне інвестування?

Висхідне інвестування (знизу вгору), протилежне інвестуванню зверху вниз, є стратегією, яка при прийнятті інвестиційного рішення в першу чергу враховує макроекономічні фактори.

Найчастіше висхідне інвестування не зупиняється лише на рівні окремої фірми. Галузева група, економічний сектор, ринок і макроекономічні чинники по черзі включаються до загального аналізу, але починаючи з самого низу та поступово збільшуючи масштаби.

Інвестори «знизу вгору» – це зазвичай ті, хто використовує довгострокові стратегії «купи і тримай» і сильно покладаються на фундаментальний аналіз. Такий підхід дає інвестору глибоке розуміння окремої компанії та її акцій, забезпечуючи довгостроковий потенціал зростання інвестицій.

Яскравими прикладами висхідного інвестування є компанії Facebook, Google та Tesla. Кожна з них має добре відомий споживчий продукт, який можна використовувати щодня.

Висхідне та низхідне інвестування

Як ми побачили, висхідне інвестування починається з фінансових показників окремої компанії, а потім додає більше рівнів аналізу.

А низхідний інвестор спочатку досліджує різні макроекономічні чинники, щоб побачити, як вони можуть вплинути на ринок в цілому та, отже, на акції. Він стежить за продуктивністю всього сектора чи галузі, в якій знаходиться акція, та аналізує:

  • Валовий внутрішній продукт (ВВП).
  • Зниження та підвищення відсоткових ставок.
  • Інфляцію.
  • Ціни на сировинні товари.

Інвестори «знизу вгору» досліджують основи компанії, щоб вирішити, чи варто в неї інвестувати. З іншого боку, інвестори, які працюють за принципом «згори донизу», при виборі акцій для свого портфеля беруть до уваги ширший ринок і економічні умови.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.