Стрес-тестування

Стрес-тестування — це метод комп'ютерного моделювання, що використовується для перевірки стійкості установ та інвестиційних портфелів до можливих майбутніх фінансових ситуацій. Таке тестування зазвичай використовується у фінансовій індустрії, щоб допомогти оцінити інвестиційний ризик, достатність активів і внутрішні процеси та засоби контролю. В останні роки регулюючі органи також вимагали від фінансових установ проведення стрес-тестів, щоб переконатися, що їхні капітальні вкладення та інші активи є адекватними.

Типи стрес-тестування

Стрес-тестування включає запуск симуляцій для виявлення прихованих вразливостей. Існує декілька видів стрес-тестування. Серед найпопулярніших:

  • Стилізоване.
  • Гіпотетичне.
  • Історичне.

В історичному сценарії бізнес, клас активів, портфель або окремі інвестиції проходять через моделювання, що базується на попередній кризі.

Гіпотетичний стрес-тест, як правило, конкретніший і часто фокусується на тому, як конкретна компанія може пережити конкретну кризу.

Стилізовані сценарії трохи науковіші у тому сенсі, що одночасно налаштовуються лише одна або декілька тестових змінних.

Переваги та недоліки стрес-тестування

Стрес-тести — це перспективні аналітичні інструменти, які допомагають фінансовим установам та банкам краще зрозуміти своє фінансове становище та ризики. Вони допомагають менеджерам визначити, які заходи слід вжити у разі виникнення певних подій і що треба зробити для зниження ризиків.

Плюси стрес-тестування:

  • Допомагає зменшити ризики. Забезпечує найкраще фінансове планування.
  • Виділяє сильні та слабкі сторони банків чи активів.

Мінуси стрес-тестування:

  • Може призвести до несприятливих наслідків.
  • Є складним і дорогим в управлінні.
  • Може спричинити неадекватне планування.

Компанії, що управляють активами та інвестиціями, зазвичай використовують стрес-тестування для визначення ризику портфеля, а потім застосовують будь-які стратегії хеджування, необхідні для пом'якшення можливих втрат. Зокрема, їхні портфельні менеджери використовують внутрішні пропрієтарні програми стрес-тестування, щоб оцінити, наскільки добре активи, якими вони управляють, можуть витримати певні ринкові та зовнішні події.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.