Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу – це процес визначення економічної вартості всього бізнесу. Використовується визначення об'єктивної його вартості, включаючи продажі, встановлення права власності, оподаткування, шлюборозлучний процес та інші аспекти. В цьому питанні бізнесмени найчастіше вдаються до професійних оцінювачів бізнесу.

Основи оцінки бізнесу

Тема оцінки бізнесу часто обговорюється у сфері корпоративних фінансів. Вона зазвичай проводиться, коли компанія хоче продати всі активи, частину своєї діяльності, злитися з іншою організацією або поглинути її.

Оцінка бізнесу може містити аналіз керівництва компанії, структури капіталу, перспектив майбутніх доходів та ринкової вартості її активів. Інструменти, що використовуються для оцінки, різняться залежно від оцінювачів, підприємств та галузей.

Також оцінка бізнесу є важливою для податкової звітності. Наприклад, податкова служба США (IRS) вимагає, щоб бізнес оцінювався на основі його справедливої ринкової вартості. Деякі пов'язані з податками події, такі як продаж, купівля або дарування акцій компанії, будуть оподатковуватись залежно від оцінки.

Методи оцінки бізнесу

Оцінити бізнес можна за допомогою різноманітних методів. Розглянемо найпопулярніші:

  • Ринкова капіталізація – найпростіший метод оцінки бізнесу. Він розраховується шляхом збільшення ціни акцій компанії на загальну кількість акцій в обігу.
  • Метод тимчасового прибутку. Тут потік доходів, отриманих за певний період часу, застосовується до мультиплікатора (виробничого фінансового показника), який залежить від галузі та економічного середовища. Наприклад, технічна компанія може бути оцінена в 3 рази більше, а сервісна – лише у 0,5 рази.
  • Мультиплікатор прибутку (profit multiplier) дає більш точне уявлення про реальну вартість компанії, оскільки прибуток є надійнішим індикатором її фінансового успіху, ніж прибуток від продажів. Profit multiplier коригує поточний коефіцієнт P/E (співвідношення «ціна-прибуток») з урахуванням поточних процентних ставок.
  • Дисконтування грошових потоків (DCF). Метод оцінки бізнесу, аналогічний мультиплікаторові прибутку (P/E). Він ґрунтується на прогнозах майбутніх грошових потоків, які коригуються для отримання поточної ринкової вартості компанії. Основна різниця між методом дисконтованих грошових потоків і profit multiplier в тому, що з розрахунку наведеної вартості враховується інфляція.
  • Балансова вартість – вартість акціонерного капіталу компанії, показана у балансовому звіті. Визначається шляхом віднімання суми зобов'язань компанії з активів.
  • Ліквідаційна вартість – чисті кошти, які отримає бізнес, якщо його активи буде ліквідовано, а зобов'язання – погашено миттєво.

Це далеко не всі методи оцінки бізнесу, що використовуються сьогодні. Інші включають відновну вартість, ціну поділу, оцінку на основі активів та багато іншого.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.