OAS (спред із поправкою на опціон)

OAS (спред із поправкою на опціон) — це вимірювання спреду ставки цінного паперу з фіксованим доходом та безризикової норми прибутковості, що коригується з урахуванням вбудованого опціону. Як правило, аналітик використовує прибутковість казначейських облігацій для безризикової ставки. Спред додається до вартості цінних паперів з фіксованим доходом.

Спред із поправкою на опціон допомагає інвесторам:

  • Порівнювати грошові потоки з цінних паперів з фіксованим доходом та еталонні ставки.
  • Оцінювати інтегровані опціони на фоні загальної волатильності ринку.

Аналізуючи цінний папір як облігацію та вбудований опціон, аналітики можуть визначити, чи варто інвестувати за заданою ціною. Метод OAS точніший, ніж просте порівняння прибутковості облігації до погашення з еталоном.

Спред із поправкою на опціон розглядає історичні дані як мінливість відсоткових ставок та ставок дострокового погашення. Розрахунки цих факторів складні, оскільки вони намагаються змоделювати майбутні зміни відсоткових ставок та ймовірність дострокового погашення.

Опціони та волатильність

YTM (прибутковість облігації до погашення) — це дохідність еталонного цінного паперу, який може бути казначейським цінним папером з аналогічним терміном погашення (плюс премія або спред вище за безризикову ставку, щоб компенсувати інвесторам додатковий ризик).

Аналіз ускладнюється, коли облігація має вбудовані опціони. Це кол-опціони, які дають емітенту право викупити облігацію до настання терміну погашення за заздалегідь встановленою ціною, та пут-опціони, які дозволяють власнику продати облігацію назад компанії у певні дати. OAS коригує спред, щоб врахувати потенційну зміну грошових потоків.

OAS враховує два типи волатильності, з якими стикаються інвестиції з фіксованим доходом із вбудованими опціонами:

  • Зміна відсоткових ставок, яка впливає на всі облігації.
  • Ризик дострокового погашення.

Недоліком цього підходу є те, що оцінки засновані на історичних даних, але використовуються у прогнозованій моделі.

OAS та Z-Spread

OAS не потрібно плутати із Z-спредом. Z-спред (статичний спред) — це постійний спред, який робить ціну облігації рівною наведеній вартості її грошового потоку в кожній точці кривої. Він не включає ціну вбудованих опціонів, які можуть вплинути на поточну вартість.

OAS ефективно коригує Z-спред, щоб включити вартість вбудованого опціону. Крім того, він дозволяє проводити порівняння з використанням ринкової процентної ставки та можливістю дострокового відкликання облігації, тобто дострокового погашення.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.