NAV (вартість чистих активів)

NAV (вартість чистих активів) — це чиста вартість підприємства, що складається з загальної ціни активів за вирахуванням зобов'язань.

Вартість чистих активів використовується для визначення потенційних можливостей інвестування до пайових інвестиційних фондів, ETF (біржових фондів) або індексів. Також NAV можна застосовувати для перегляду холдингів у їхньому власному портфелі. Щоб інвестувати у будь-який з вищезгаданих активів, потрібен інвестиційний рахунок.

Мати чисту вартість активів може будь-яка бізнес-організація чи фінансовий продукт. У контексті компаній різниця між активами та зобов'язаннями відома як чисті активи, чиста вартість або капітал. Термін NAV набув популярності щодо оцінки та ціноутворення фонду, що досягається шляхом поділу різниці між активами та зобов'язаннями на кількість акцій/паїв, які перебувають у власності інвесторів. Таким чином, чиста вартість капіталу є вартістю фонду «на акцію», що спрощує її використання для оцінки та проведення операцій з цінними паперами.

Часто NAV близька або дорівнює балансовій вартості бізнесу. Її порівнюють з ринковою капіталізацією (для пошуку недооцінених чи переоцінених інвестицій).

Існує декілька фінансових коефіцієнтів, у яких для аналізу використовуються значення, кратні чистій вартості активів або вартості підприємства.

NAV та пайові інвестиційні фонди

Формула розрахунку NAV пайового інвестиційного фонду проста:

NAV = (Активи — Зобов'язання) / Загальна кількість акцій в обігу

Фонд працює, збираючи гроші від великої кількості інвесторів. Потім він використовує цей капітал для інвестування у різні акції та інші цінні папери, які відповідають інвестиційній меті фонду. Кожен інвестор отримує певну кількість акцій пропорційно інвестованій сумі, може їх продати та отримати прибуток (або збиток). Оскільки регулярна купівля та продаж паїв фонду починається після його запуску, потрібен механізм визначення ціни акцій, який якраз і базується на NAV.

На відміну від акцій, ціна яких змінюється кожну секунду, пайові інвестиційні фонди не торгуються в режимі реального часу.

Активи пайового інвестиційного фонду включають:

  • Загальну ринкову вартість інвестицій фонду.
  • Кошти та їхні еквіваленти.
  • Дебіторську заборгованість.
  • Нарахований дохід.

Ринкова вартість фонду розраховується щодня з урахуванням цін закриття цінних паперів, які є у портфелі.

NAV для ETF

Оскільки ETF та фонди закритого типу торгуються на біржах як акції, їхні акції торгуються за ринковою вартістю, яка може бути на декілька доларів/центів вищою (торгівля з премією) або нижчою (торгівля зі знижкою) за фактичну чисту вартість активів. Це забезпечує трейдерам великі торговельні можливості. Подібно до пайових інвестиційних фондів, ETF також щодня розраховують свою чисту вартість при закритті ринку (для звітності). Крім того, вони декілька разів на хвилину в режимі реального часу розраховують та розповсюджують внутрішньоденну NAV.

NAV та терміни торгівлі

Важливо відзначити, що хоча NAV розраховується і повідомляється на конкретну дату угоди, всі замовлення на купівлю та продаж для пайових інвестиційних фондів обробляються на основі часу відсічення в NAV на дату угоди. Наприклад, якщо регулюючі органи встановили час відсічення о 13:30, то ордери на купівлю та продаж, отримані до 13:30, будуть виконуватися за NAV на цю дату. Будь-які замовлення, отримані після вказаного часу, будуть оброблятися на основі NAV наступного робочого дня.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.