Мультиактив

Мультиактив (клас мультиактивів) — це комбінація (група або портфель) активів (грошових коштів, акцій, облігацій), що використовуються як інвестиції. Вага та тип мультиактиву варіюється в залежності від переваг інвестора.

Клас мультиактивів збільшує диверсифікацію портфеля шляхом розподілу інвестицій. Це знижує ризик (волатильність), але може перешкоджати потенційній прибутковості. Наприклад, інвестор з декількома класами активів може володіти облігаціями, акціями, коштами та нерухомістю, тоді як інвестор з одним класом може володіти лише акціями. Один клас активів може показувати найкращі результати протягом певного періоду, але історично склалося так, що жоден клас активів не матиме найкращих результатів протягом кожного періоду.

Фонди толерантності до ризику

Багато пайових інвестиційних фондів пропонують фонди розподілу активів, призначені для роботи відповідно толерантності інвестора до ризику. Кошти можуть бути агресивними та консервативними. Фонд агресивного стилю матиме набагато більшу частку акцій (до 100%).

Прикладом агресивного фонду є 85% фонд Fidelity Asset Manager (FAMRX). Він призначений для зберігання 85% вкладень фонду в акції та 15% — між фіксованим доходом та готівкою. Для консервативних інвесторів розподіл фонду матиме значно більшу концентрацію на фіксованому прибутку.

Фонди з встановленою датою

Фонди з встановленою датою — це фонди з декількома активами, які змінюють розподіл відповідно до тимчасового горизонту інвестора. Фонди з встановленою датою вигідні інвесторам, які хочуть брати участь у виборі відповідного розподілу активів. По мірі того, як інвестор старіє і скорочується тимчасовий горизонт, зменшується і рівень ризику фонду цільової дати. Згодом фонд поступово автоматично переходить від ринку акцій до:

  • ринку з фіксованим доходом;
  • фінансового ринку.

Переваги фондів класу мультиактивів

На відміну від збалансованих фондів, які зазвичай орієнтовані на досягнення чи перевищення еталонних показників, фонди класу мультиактивів створюються задля досягнення певного інвестиційного результату. Широкі можливості інвестування у цінні папери дають інвесторам величезну гнучкість для досягнення цілей.

Такий тип фонду також пропонує велику диверсифікацію, на відміну від збалансованих фондів, які поєднують фіксований дохід і акції. Щоб максимізувати прибуток та обмежити ризик, інвестори приймають рішення на основі динаміки ринку.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.