Фінансовий інструмент

Фінансовий інструмент — це актив, яким можна торгувати заради отримання прибутку. Сюди відносяться цінні папери, опціони, ф'ючерси та ін. Фінансові інструменти забезпечують ефективний потік та переведення капіталу інвесторів всього світу.

Фінансові інструменти бувають реальними та віртуальними. Фінансові інструменти, засновані на пайовому капіталі, є правом власності на актив. Боргові — це позичка, надана інвестором власнику активу. Валютні інструменти є унікальними.

Типи фінансових інструментів. Деривативи

Фінансові інструменти поділяються на два типи:

  • Основні.
  • Похідні (деривативи).

Вартість основних інструментів залежить від ринків. Це можуть бути цінні папери, які можна легко передати, депозити та позики, узгоджені між позичальниками та кредиторами.

Вартість та характеристики деривативів засновані на базових компонентах активів, процентних ставок та індексів. Це депозитарні розписки, форвардні та ф'ючерсні контракти, свопи, валюта, хеджування та опціони. Ціна деривативу завжди змінюється залежно від вартості базового активу. У порівнянні з іншими фінансовими інструментами, для придбання деривативу достатньо мінімальних витрат.

Фінансові інструменти за класом активів

За класом активів фінансові інструменти бувають:

  • Боргові.
  • Пайові.
  • Колективні інвестиції.
  • Валютні (процес обміну валют).
  • Цінові (акції, дорогоцінні метали).
  • Відсоткові (купонні облігації).
  • З плаваючим доходом.
  • З фіксованим прибутком.

Боргові фінансові інструменти — це казначейські векселі, облігації, комерційні, іпотечні цінні папери, муніципальні облігації та короткострокові ф'ючерси. Їх грошима виступають депозит, CD (депозитний сертифікат) і позичка.

Пайові фінансові інструменти — це звичайні, привілейовані акції та депозитарні розписки по акціях.

До фінансових інструментів колективних інвестицій відносяться хеджингові, біржові інвестиційні фонди, інвестиції у нерухомість, фонди прямих інвестицій тощо.

За рівнем ризику фінансові інструменти бувають відносно безризикові, з низьким, середнім, високим та вкрай високим рівнем ризику.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.