Бюджет

Бюджет – це оцінка доходів та витрат за певний період. Він може бути складений для окремої людини, групи людей, бізнесу, держави тощо.

Бюджет – це мікроекономічна концепція. Профіцит бюджету означає очікуваний прибуток. Збалансований говорить про те, що доходи дорівнюють витратам. Дефіцит бюджету вказує на те, що витрати перевищують доходи.

Корпоративний бюджет

Бюджет є невід'ємною частиною ефективного та результативного ведення будь-якого бізнесу.

Процес розробки бюджету починається з визначення припущень на майбутній бюджетний період, пов'язаних з прогнозованими тенденціями продажів, витрат і загальними економічними перспективами ринку, галузі чи сектора.

Бюджет продажів часто розробляється у першу чергу, оскільки кошторис витрат неможливо скласти без уявлення майбутніх грошових потоків. Бюджети розробляються для дочірніх компаній, підрозділів і відділів організацій. Для виробника часто складається окремий бюджет прямих витрат на матеріали, робочу силу та накладні витрати.

Усі бюджети об'єднуються в основний, який включає бюджетну фінансову звітність, прогнози припливу та відтоку коштів та загальний план фінансування.

Види бюджету

Є два основні типи бюджету:

  • Статичний.
  • Гнучкий.

Статичний бюджет залишається незмінним протягом усього терміну дії та оцінює ефективність вихідного бюджетного процесу. Незалежно від змін, які відбуваються протягом бюджетного періоду, всі рахунки та спочатку розраховані цифри залишаються незмінними.

Гнучкий бюджет має відношення до певних змінних. Зазначені в ньому суми залежать від рівня продажів, швидкості виробництва та інших зовнішньоекономічних чинників. Цей вид бюджету забезпечує глибше розуміння бізнес-операцій.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.