BPS (Базисні точки)

BPS (BIPS, базисні точки, базисні пункти) — це частки відсотків, які використовуються для відображення зміни вартості фінансових інструментів. Одна базисна точка дорівнює 1/100 від 1% (0,01% або 0,0001).

«Базис» у BPS походить від базового руху або спреду (різниці між найкращою ціною купівлі та продажу активу в один момент часу) між двома відсотковими ставками. Оскільки зміни, що реєструються, зазвичай незначні, «базис» становить частки відсотка.

Базисна точка використовується для розрахунку змін процентних ставок, фондових індексів і дохідності цінних паперів з фіксованим доходом. Облігації та позички зазвичай котируються в базисних пунктах.

Особливості

За допомогою BPS трейдери та аналітики усувають двозначність, яка може виникнути у відсотковому русі. Наприклад, якщо фінансовий інструмент оцінюється за ставкою 10% і вона збільшується на 10%, це означає, що тепер вона може становити:

  • 0,10 x (1+0,10) = 11%
  • 10% + 10% = 20%

Використання базисних точок дозволяє зрозуміти, що якщо відсоткова ставка по інструменту становить 10% і спостерігається зростання на 100 базисних точок, вона буде 11%. А якби відбувся рух на 1000 базисних точок, то результат становив би 20%.

BPS та інвестиції

Базисні точки також використовуються при:

  • Оцінці вартості пайових інвестиційних фондів та ETF (біржових фондів). Пайовий інвестиційний фонд з коефіцієнтом річних управлінських витрат (MER) 0,15% котирується як 15 базисних точок.
  • Порівняння фондів (для більш чіткого розуміння різниці між вартістю інвестиційних фондів). Наприклад, аналітик може заявити, що фонд з видатками 0,35% на 10 базисних точок нижчий, ніж фонд з щорічними видатками 0,45%.

Оскільки процентні ставки не застосовуються до акцій, BPS рідше використовуються як термінологія для котирувань цін на фондовому ринку. Натомість вартість акцій вказується в доларах та центах.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.