BEP (Точка беззбитковості)

BEP (break-even point, CVP-точка, точка беззбитковості) для угоди чи інвестиції визначається шляхом порівняння ринкової ціни активу з початковою його вартістю та досягається тоді, коли ці дві ціни рівні.

У корпоративному бухгалтерському обліку BEP розраховується шляхом розподілу загальних незмінних витрат, пов'язаних з виробництвом, на виручку за одиницю (з відрахуванням змінних витрат). У цьому випадку під постійними витратами маються на увазі ті, що не змінюються в залежності від кількості проданих одиниць. Інакше кажучи, CVP-точка — це рівень виробництва, у якому загальні доходи від товару рівні загальним витратам.

Беззбитковість компанії розраховується за такою формулою:

BEP = фіксовані витрати / відсоток валового прибутку

Трейдери розраховують точку беззбитковості, коли хочуть з'ясувати, якої вартості має досягти цінний папір, щоб можна було покрити всі витрати, пов'язані з угодою (податки, комісії, плату за управління тощо).

BEP фондового ринку

Припустимо, інвестор купує акції Microsoft по 110 $. Тепер це їхня точка беззбитковості в угоді. Можливі три варіанти розвитку подій:

  • Якщо ціна підніметься, інвестор заробить гроші.
  • Якщо акції впадуть нижче цієї суми, він зазнає збитків.
  • Коли ж вартість акцій залишиться незмінною, вона перебуватиме на рівні BEP, тому що інвестор нічого не заробить і не втратить.

Розрахунок BEP для бізнесу

Щоб отримати значення точки беззбитковості, потрібно постійні витрати поділити на маржу прибутку:

BEP = Фіксовані витрати / Маржа валового прибутку

Інформацію, необхідну для розрахунку BEP компанії, можна знайти в її фінансовій звітності.

Припустимо, що компанія має 1 мільйон доларів постійних витрат і валовий прибуток 37%. CVP-точка у цьому випадку становить 2,7 мільйона доларів (1 мільйон / 0,37). Таким чином, для покриття постійних та змінних витрат компанія має отримати виручку у розмірі 2,7 мільйона доларів — і це виведе її до беззбитковості.

Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.