Агентська облігація США

Агентська облігація (агентський борг) – це цінний папір, випущений підприємством, яке спонсорується державою чи іншим федеральним урядовим відомством, крім Казначейства США. Деякі з них не мають таких гарантій, як казначейські та муніципальні облігації США.

Як працюють агентські облігації США?

За більшістю агентських облігацій виплачується піврічний фіксований купон. Вони продаються з різними приростами, як правило, з мінімальним рівнем інвестицій 10 000 $ для першого прирощення і 5000 $ для додаткових прирощень. Однак цінні папери GNMA продаються з кроком 25 000 доларів.

В одних агентських облігаціях фіксована купонна ставка, в інших – плаваюча. Процентні ставки за агентськими облігаціями з плаваючою ставкою періодично коригуються відповідно до зміни базової ставки.

Як і всі облігації, агентські облігації США мають ризик зміни відсоткової ставки. Тобто інвестор може купувати облігації лише для того, щоб потім виявити підвищення відсоткових ставок. В цьому випадку реальна купівельна спроможність облігації стане меншою, ніж була. Виходить, інвестор міг би заробити більше грошей, дочекавшись підвищення процентної ставки. Звичайно, цей ризик є достатньо великим для цін на довгострокові облігації.

Типи агентських облігацій

Існує два типи агентських облігацій, включаючи облігації федерального державного агентства та облігації спонсорованих державою підприємств (GSE):

  • Облігації федерального урядового агентства випускаються Федеральним управлінням житлового будівництва (FHA), Управлінням у справах малого бізнесу (SBA) та Державною національною іпотечною асоціацією (GNMA). Облігації GNMA зазвичай випускаються як наскрізні іпотечні цінні папери. Як і казначейські цінні папери, облігації федеральних урядових агентств забезпечуються повною довірою та кредитом уряду США. На дату погашення повна номінальна вартість агентської облігації повертається її власнику.
  • Облігації підприємств, що фінансуються державою (GSE), випускаються Федеральною національною іпотечною асоціацією (Fannie Mae), Федеральним іпотечним кредитом (Freddie Mac), Федеральною корпорацією фінансування фермерських кредитних банків та Федеральним банком житлового кредитування. Це приватні компанії, які служать громадським цілям і, отже, можуть підтримуватись державою та перебувати під наглядом уряду. Облігації агентств GSE не мають такої ж міри підтримки з боку уряду США, як казначейські облігації та облігації державних агентств. Отже, існує деякий кредитний ризик і ризик дефолту, але через це прибутковість, що пропонується за ними, зазвичай вища.
Розповісти про цю новину:

JAMKEY є незалежним ресурсом, який не контролюється оператором фінансових послуг або іншою установою.
Ми чесно створюємо наші огляди та керівництва, спираючись лише на власні знання та думку наших незалежних експертів; все це створено лише з інформаційною метою.